Rada školy (Iskola tanács)

Rada školy v zložení:

-Ing. Štefan Rezeš (predseda)

-Jozefína Rezešová (člen)

-Eva Kovácsová (člen)

-Ing. István Zachariáš (člen)

-Emília Gyarmattyová (člen)